Etikette

Etikette er i denne sammenhengen de skrevne og uskrevne reglene for god oppførsel og ønsket atferd i forbindelse med trening.

 

 • Før egen trening skal ingen med snakk eller på andre måter forstyrre den treningen som allerede er i gang.
 • Utfør en hilsen (rei) i det du går inn i treningslokalet. En hilsen utføres også:
  – Før treningen begynner (etter oppstilling, på signal fra instruktør).
  – Før og etter trening med partner(begge parter hilser).-
  – Ved henvendelse til en instruktør (både elev og instruktør hilser).
  – Etter at timen er ferdig (etter oppstilling, på signal fra instruktør).
  – Idet du forlater treningsområdet/salen (det bukkes mot salen, som når du går inn)
 • Før trening begynner tas klokker, evt. hårspenner og smykker av. Dette plasseres i trenings bag eller på annet trygt sted.
 • Trening foregår barbeint hvis det ikke gis beskjed om noe annet, eller hvis du av spesielle årsaker må bruke noe på beina. Ingen forlater treningen eller kommer tilbake uten å si i fra til den som leder treningen.
 • Respekter alltid din partners klappsignal (det klappes to ganger bestemt mot matte eller person) ved kontrollgrep og liknende.
 • Når instruktør stopper treningen ved klappsignal, ordren yame! eller på annen måte, stopper all aktivitet umiddelbart. Oppmerksomheten rettes deretter mot instruktøren.
 • Spørsmål som ikke har direkte tilknytning til treningen skal rettes til aktuell person før eller etter trening.
 • Upassende opptreden (banning, negativ oppførsel, utidige kommentarer, mobbing etc.) skal ikke forekomme i lokalene overhodet. Unødvendig prating skal ikke forekomme under treningen.
 • Det forutsettes at alle viser vanlig god hygiene før og etter trening, og at trenings tøyet er rent.
 • Instruktørens anvisninger skal alltid etterkommes!